Авангардна музика е музика за која се смета дека е во првите редови на експериментирање или иновација во својата област, со терминот "авангарда", што укажува на критика на постојните естетски конвенции, отфрлање на статус кво во корист на уникатни или оригинални елементи , и идејата за намерно предизвикување или отуѓување на публиката.

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.