Африканската популарна музика, како африканската традиционална музика, е огромна и разновидна. Повеќето современи жанрови на африканската популарна музика градат крос-опрашување со западна популарна музика. Многу жанрови на популарната музика како блуз, џез, салса, зук и румба произлегуваат од разни степени на музичките традиции од Африка, пренесени во Америка од страна на поробени Африканци. Овие ритми и звуци подоцна биле прилагодени од поновите жанрови како рок, и ритам и блуз. Исто така, африканската популарна музика има усвоено елементи, особено музичките инструменти и студиските техники на западната музика. Терминот "afropop" (исто така наречен афро-поп или афро поп) понекогаш се користи за да се однесува на современата африканска поп музика. Терминот не се однесува на одреден стил или звук, но се користи како општ термин за африканската популарна музика.

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.