Електронската музика е музика која користи електронски музички инструменти, дигитални инструменти и музичка технологија базирана на кола. Општо земено, може да се направи разлика помеѓу звукот произведен со помош на електромеханички средства (електроакустична музика), а кој произведува само со електроника. Електромеханички инструменти вклучуваат механички елементи, како што се жици, чекани и така натаму, и електрични елементи, како што се магнетни магнети, засилувачи на моќност и звучници. Примери за електромеханички уреди за производство на звук го вклучуваат телехармониум, орган Хамонд и електричната гитара, кои обично се доволно гласни за изведувачите и публиката да слушаат со инструмент засилувач и кабинет за звучници. Чисти електронски инструменти немаат вибрирачки жици, чекани или други механизми за производство на звук. Уредите како што се theremin, синтисајзер и компјутер можат да произведат електронски звуци.

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.