Класичната музика е уметничка музика произведена или вкоренета во традициите на западната култура, вклучувајќи и литургиска (верска) и секуларна музика. Иако попрецизен термин исто така се користи за да се однесува на периодот од 1750 до 1820 (класичниот период), овој напис се однесува на широкиот временски период од пред 6-тиот век од н.е. до денес, кој вклучува класичен период и разни други периоди. Централните норми на оваа традиција станаа кодифицирани помеѓу 1550 и 1900, кој е познат како период на општа пракса. Европската уметничка музика во голема мера се разликува од многу други неевропски класични и некои популарни музички форми по својот систем на кадровска нотација, кој се користи од околу 11-тиот век. [2] [не е даден во цитат] Католичките монаси ги развија првите форми на современа Европската музичка нотација со цел да се стандардизира литургија низ целиот свет Црква. Записите од Западниот персонал ги користат композиторите за да им укажат на изведувачите на терени (кои ги сочинуваат мелодиите, басилите и акордите), темпо, метар и ритми за едно парче музика.

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.