Латинска музика (португалски и шпански: música latina) е категорија што музичката индустрија ја користи како сеопфатен термин за музика која доаѓа од областите на шпански и португалски јазик во светот, имено Иберо Америка, Шпанија и Португалија како музика која се пее на било кој јазик. Во Соединетите Американски Држави, музичката индустрија ја дефинира латинската музика како и секоја снимка која пее најмногу на шпански, без оглед на нејзиниот жанр или на националноста на уметникот. Сојузот на асоцијација на снимки од Америка (RIAA) и магазинот Билборд ја користат оваа дефиниција на латинска музика за следење на продажбата на записи на шпански јазик во САД. Шпанија, Бразил, Мексико и САД се најголемите латински музички пазари во светот.

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.