Народна музика вклучува традиционална народна музика и жанрот што се развил од него за време на народното оживување на 20th век. Некои типови на народната музика може да се наречат светска музика. Традиционалната народна музика е дефинирана на неколку начини: како музика емитуваше орално, музика со непознати композитори или музика изведена по обичај во подолг временски период. Тоа е во контраст со комерцијални и класични стилови. Терминот потекнува од 19th век, но народната музика се протега надвор од тоа.

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.