Гигант, џин Планини, Чешка рајот

GDPR

  • Што е GDPR? Прочитај повеќе>

    Што е GDPR?

    GDPR - Општи регулативи за заштита на податоците. Регулатива за општа заштита на податоците, скратена со БДПР, со полноправна титула Регулатива 2016 / 679 на Европскиот парламент и совет (27) на 2016. Април 95 за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци и слободното движење на таквите податоци и за укинување на директивата 46 / XNUMX / EC (Општа регулатива [...]

Назад кон Врв