Гигант, џин Планини, Чешка рајот

крава планина

  • Крајви хора џински планини

    Kraví hora се наоѓа во склоп на расфрланиот развој на селото Мала Упа во источните џински планини. Донекаде се удави меѓу Лисечина на исток и планината Елен на запад, околу стотина метри повисока. Сепак, масивот Крави хора речиси целиот периметар е релативно јасно исцртан од околните длабоки долини. Само во североисточниот дел е [...]

Назад кон Врв