Olivetská hora

Olivetská hora (886 m nm) е на врвот во Jizerských horách. Ве молиме пренесете по попречно патување со морнарен туристички знак и ја проследувате таквата лизгачка Jizerská magistrála. Prochází tudy

Прочитај повеќе