Гигант, џин Планини, Чешка рајот

PC a internet

  • Intel Meltdown и Specter & Intel процесори

    Криењето е хардверска ранливост што ги погодува микропроцесорите Intel x86, процесорите на IBM POWER и некои микропроцесори базирани на АРМ. Дозволува неовластен процес да ја чита целата меморија, дури и ако не е дозволено. Кризата влијае на широк спектар на системи. Во времето на објавувањето на овој наод, вклучени се сите уреди кои ја користат само најновата верзија на iOS, Linux, MacOS или Windows. Во [...]

Назад кон Врв